Slovensko je známe svojimi prírodnými krásami a jedným z nich sú aj liečivé termálne pramene. Slovenské kúpele boli v minulosti navštevované nielen na liečenie rôznych ochorení, ale aj ako miesto pre zábavu a relaxáciu. Poďme sa bližšie pozrieť na históriu slovenských kúpeľov a termálnych prameňov.

V 1. storočí p.n.l. boli termálne pramene na území dnešného Slovenska využívané Keltskými kmeňmi na liečebné účely. Počas obdobia rímskej nadvlády boli rímskymi vojakmi využívané ako miesto pre regeneráciu a liečbu rôznych zdravotných problémov.

V stredoveku boli termálne pramene využívané prevažne šľachtou, ktorá sem chodila na liečbu svojich ochorení. Prvá písomná zmienka o kúpeľoch na území Slovenska sa datuje do roku 1247, keď uhorský kráľ Béla IV. daroval mestečku Tekovské Lužany právo využívať svoje prírodné termálne pramene.

V období baroka a rokoka sa kúpele stali miestom pre elitu a šľachtu, ktorá sem chodila na liečbu a zábavu. Najväčšie kúpele na Slovensku, ako napríklad Piešťany, Bojnice, Rajecké Teplice a Bardejov, boli v tomto období postavené a získali si medzinárodnú povesť.

Počas 19. storočia sa slovenské kúpele stali populárnymi medzi Európskou aristokraciou, ktorá sem chodila na liečbu a rekreáciu. V tomto období boli postavené aj nové kúpele, ako napríklad Trenčianske Teplice, Dudince a Sliač.

Po druhej svetovej vojne a nástupe komunistického režimu sa slovenské kúpele stali súčasťou štátneho zdravotníctva a ich prevádzka bola centralizovaná. Kúpele boli využívané pre liečbu mnohých ochorení, ako napríklad ochorení pohybového ústrojenstva, nervového systému, cievnych ochorení a dýchacích problémov.

Počas 20. storočia sa kúpele na Slovensku postupne modernizovali a prispôsobovali sa novým požiadavkám a trendom v oblasti liečebnej starostlivosti a wellness služieb. Väčšina kúpeľov bola zrekonštruovaná a modernizovaná, aby poskytovali najvyššiu úroveň služieb a príjemné prostredie pre návštevníkov. V súčasnosti sú slovenské kúpele vybavené najmodernejšou technológiou a ponúkajú široké spektrum služieb vrátane liečebnej starostlivosti, wellness a relaxačných programov.

Slovensko je známe svojimi liečivými prameňmi, ktorých má viac ako 1300. Najznámejšími sú kúpele v Piešťanoch, ktoré sú známe svojou liečivou sil